Wczoraj, 5.02, Minister Przemysłu Marzena Czarnecka i Minister Aktywów Państwowych Borys Budka spotkali się w Brukseli z wiceszefami Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji i Maroszem Szefczoviczem, odpowiedzialnym za wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu. Rozmowy dotyczyły głównie pomocy publicznej wynikającej z dwóch umów społecznych dla górnictwa i energetyki węglowej.

Maciej Zaboronek – ekspert ds. polityki klimatycznej

Dobra wiadomość jest taka, że jak wynika z komunikatów Komisji Europejskiej (KE) i Ministerstwa Aktywów Państwowych jasna staje się kwestia zabezpieczeń socjalnych (czteroletnich urlopów przedemerytalnych i odpraw) dla pracowników sektora elektroenergetycznego i wydobycia węgla brunatnego. Komisja stwierdziła, że nie są one traktowane jako pomoc publiczna, która mogłaby podlegać ograniczeniom, co więcej, są ważnym elementem procesu sprawiedliwej transformacji i mogą być wdrażane. Oznacza to, że przewidziane ok. 1,3 miliarda złotych wsparcia dla pracowników wygaszanych zakładów będzie mogło być wypłacane bez przeszkód formalnych ze strony KE.

Rozmowy nie przyniosły jednak rozstrzygnięć w kwestii drugiej, „większej” umowy społecznej dotyczącej branży węgla kamiennego i przewidzianego w niej systemu wsparcia dla spółek górniczych. Notyfikacja KE jeszcze nie nastąpiła i wg. informacji MAP negocjacje mają być kontynuowane.

Przedstawiciele OPZZ, w tym przewodniczący Piotr Ostrowski, spotkali się z Minister Marzeną Czarnecką w styczniu br. Umowy społeczne dla górnictwa i ich waga dla naszej organizacji były jednym z najważniejszych tematów tych rozmów. OPZZ otrzymało wtedy zapewnienie o lepszym niż dotąd informowaniu strony społecznej o prowadzonych przez rząd sprawach w KE.

Trzeba zauważyć, że za notyfikacją umów społecznych i niezbędnym wsparciem dla pracowników przemysłu energetycznego w Polsce opowiedziały się w zeszłym tygodniu najważniejsze Europejskie i Światowe centrale związkowe: Światowa Konfederacja Związków Zawodowych, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, IndustiAll Europe oraz IndustriAll Global Union. We wspólnym oficjalnym komunikacie podkreślają, że wsparcie przewidziane w umowie społecznej jest konieczne i nawołują zarówno rząd polski jak i KE do realizacji porozumień w zakresie ochrony pracowników, zachowania standardów dialogu społecznego i zapewnienia nowych, godnych miejsc pracy w zamian za wszelkie likwidowane w procesie transformacji. Centrale podkreślają także wyjątkową skalę wyzwania przed jakim stoi polski sektor energetyczny i jego pracownicy oraz wyrażają solidarność ze swoimi polskimi członkami. Dokument, po angielsku, dostępny TUTAJ