20 marca 2024r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne, któremu przewodniczyła Elżbieta Aleksandrowicz Przewodnicząca Branży i Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

Tematami obrad były:

-Protesty rolników i przedstawienie stanowiska OPZZ

-Pracownicy samorządowi - omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowniczych

-Omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej - realizacja wypłat podwyżek

 wynagrodzeń w 2024r. oraz oczekiwania i uzgodnienie wspólnego stanowiska co do wysokości podwyżek w 2025 roku

-Współpraca związków zawodowych zrzeszonych w ramach Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne z Radami Wojewódzkimi OPZZ

-Sprawy bieżące Branży „Usługi Publiczne”

Ponadto przedstawiono proponowane rekomendacje OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 roku.