11 i 12 kwietnia odbyło się szkolenie Akademii Organizowania OPZZ. Była to szczególna edycja w czteroletniej historii warsztatów tej serii, przeznaczona dla młodych działaczek i działaczy ruchu związkowego.

Szkolenie po raz kolejny miało miejsce dzięki wsparciu Fundacji im. F. Eberta i wkładowi trenerów Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ) – Rafała Tomasiaka i Sebastiana Barańskiego.

Akademia służy rozwijaniu umiejętności wzmacniania struktur związkowych przez pozyskiwanie i aktywizowanie nowych członków organizacji. Obecna edycja zgromadziła różnorodną grupę 14 osób z podmiotów członkowskich OPZZ. Na szkoleniu nie zabrakło stałych elementów programu, takich jak rozmowy 1:1, mapowanie zakładu pracy czy strukturalne planowanie rozwoju związku. Poza tym uczestnicy ćwiczyli także nowe rozwiązania np. używanie komunikatorów online, w celu tworzenia grup i społeczności związkowych pomocnych w pracy bez możliwości bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, oraz tworzenie prostych przekazów graficznych w postaci memów.

Szkolenie jak zwykle było też dobrą okazją do poznania się członkiń i członków różnych organizacji zrzeszonych w naszej centrali, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Druga część obecnej tury będzie kontynuowana pod koniec września.

Tymczasem tej wiosny odbędzie się jeszcze jedno szkolenie Akademii Organizowania zaplanowane na 27 i 28 maja. Informacje o zgłoszeniach i rekrutacji niebawem trafią do organizacji zrzeszonych w OPZZ. Zachęcamy do udziału!

MZ