29 kwietnia o godz. 12:00 z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych pod siedzibą Centrali OPZZ w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40 zapłonęło 168 zniczy. Jest to hołd złożony ofiarom wypadków w pracy - właśnie tyle osób zginęło przy pracy w 2023 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W tym roku w sposób szczególny akcentujemy wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka w środowisku pracy i jego bezpieczeństwo. Hasło to jest promowane zarówno przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP): „Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zmieniającym się klimacie", jak i Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC): „Zmiany klimatyczne stwarzają niebezpieczne warunki dla pracowników”.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2023 r. liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości wzrosły, w porównaniu z rokiem 2022: wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) wzrósł z 4,66 do 4,90, a liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy sięgnęła 68 663 osób (o 3,1 proc. więcej niż w 2022 r.). Spadła natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych - do 168 osób oraz ciężkich - do 322 osób (odpowiednio spadek w skali roku o 6,7 proc. i o 11,8 proc.).

Wobec smutnych statystyk wciąż aktualne pozostaje hasło kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych "Zero zgonów w pracy", wzywającej do podejmowania działań na rzecz eliminacji wypadkowości w pracy, a nawet dążenia do osiągnięcia zerowej liczby ofiar śmiertelnych w pracy. W tym względzie OPZZ przypomina o znaczeniu rzetelności i skuteczności sprawozdawczości stanu warunków pracy – zwłaszcza włączenia do statystyk publicznych danych o warunkach pracy w mikroprzedsiębiorstwach, których obecne statystyki nie ujmują.