W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy w sejmowej Sali Kolumnowej odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca ROP poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Tegoroczna sesja ROP została zwołana pod hasłem „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako kontynuacja krajowej strategii bhp w kontekście zmian w świecie pracy”. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w swoim przemówieniu podkreślał jak ważne dla milionów pracowników jest bezpieczeństwo w pracy oraz to, że celem jest całkowite wyeliminowanie sytuacji zagrażających zdrowiu jak i życiu podczas wykonywania czynności służbowych:


28 kwietnia przypada „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” oraz „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy”. Z tej okazji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zapala symboliczne znicze dla wszystkich ofiar wypadów przy pracy oraz przypomina jak ważne jest bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności zawodowych.Wystąpienie Przewodniczącego OPZZ
na uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, 23 kwietnia 2024 r.

Od ponad 20 lat, corocznie 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy. W tym roku w sposób szczególny akcentujemy wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka w środowisku pracy i jego bezpieczeństwo. OPZZ uważa, że reakcją na zmiany klimatyczne w kontekście bezpieczeństwa pracy powinno być w szczególności:

  • rozważenie ustanowienia w polskim prawie maksymalnych temperatur w miejscu pracy
  • wzmocnienie znaczenia oceny ryzyka zawodowego i egzekwowanie wymagań wobec pracodawców do jego przeprowadzania, w związku ze skutkami zmian klimatycznych
  • zwiększenie roli służb medycyny pracy w regularnym nadzorze medycznym zdrowia pracowników

Od ponad 20 lat, corocznie 28 kwietnia pamiętamy w OPZZ o pracownicach i pracownikach, którzy stracili życie podczas swojej pracy. Wg GUS w roku 2023 r., w porównaniu do roku poprzedniego, liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości wzrosły. Spadła natomiast, co cieszy, liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych - do 168 osób oraz ciężkich - do 322 osób. Widać jednak wyraźnie, że wciąż jest wiele do poprawy. Warto w tym miejscu przypomnieć hasło kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych "Zero wypadków śmiertelnych w pracy", wzywającej do podejmowania działań na rzecz całkowitej eliminacji wypadkowości w pracy. Naszym celem jest zatem „zero”.

Dzisiejsze spotkanie koncentruje się przede wszystkim na Rządowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Programu, który za cel stawia sobie opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających nam w sposób rzeczywisty wpływać m.in. na te, nadal niezadowalające, dane dotyczące wypadkowości.

VI etap Programu – na lata 2023-2025 akcentuje ważne dla związków zawodowych kwestie związane np. z nowymi formami pracy, transformacją cyfrową, zmianami demograficznymi, narastającymi zjawiskami wykluczenia społecznego, algorytmami Sztucznej Inteligencji oraz pracą platformową.

Widzimy to na co dzień. Nowa cyfrowa rzeczywistość wkracza także do świata pracy, stawiając wyzwania rynkowi pracy i jego instytucjom, partnerom społecznym, legislatorom, władzy publicznej, także inspekcji pracy. Pozostawienie samymi sobie pracowników zatrudnianych w tej cyfrowej rzeczywistości lub poddawanych wpływom cyfrowej aranżacji i kontroli ich pracy będzie miało negatywne konsekwencje na jakość ich pracy, na warunki ich pracy a także na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszyscy tu obecni, w tym Rada Ochrony Pracy, musimy być tego świadomymi i być przygotowanymi na związane z tym wyzwania. Bo przyszłość jest dziś.