W piątek 29 marca br. odbyło się spotkanie minister przemysłu Marzeny Czarneckiej z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Głównym tematem dyskusji była trudna sytuacja przemysłu hutniczego i motoryzacyjnego.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że od kilkunastu miesięcy następuje stały spadek produkcji w przemyśle stalowym, na co nakłada się wyzwania związane z transformacją oraz zwiększony import wyrobów stalowych spoza krajów UE. Sytuacja branży automotive, w kontekście likwidacji zakładu produkcji silników w Bielsku-Białej oraz zapowiadanych redukcji w spółkach kooperujących, również wymaga działań resortu przemysłu. 

Po wysłuchaniu relacji związkowców pani minister zapewniła członków Federacji, że w najbliższym czasie zorganizuje m.in. szerokie spotkanie z udziałem samorządów, związków zawodowych oraz przedstawicieli spółek hutniczych, aby porozmawiać o wyzwaniach stojących przed tymi branżami.