27 i 28 maja odbyło się szkolenie Akademii Organizowania OPZZ. Była to już trzecia tura Akademii w tym roku.

Szkolenie od czterech lat ma miejsce dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. Za zawartość merytoryczną odpowiadali trenerzy Centrum Organizowania Związków Zawodowych – Anna Manowska i Piotr Barański oraz Dominika Pyzowska odpowiedzialna za szkolenia w OPZZ. Stronę logistyczną ułatwiła Fundacja Wsparcie.

Akademia służy rozwijaniu umiejętności wzmacniania struktur związkowych przez pozyskiwanie i aktywizowanie nowych członków organizacji. Obecna edycja zgromadziła różnorodną grupę 13 osób z kilku branż zrzeszonych w OPZZ. Wśród uczestników były przedstawicielki i przedstawiciele szkolnictwa, przemysłu metalowego, meblowego, spożywczego, farmaceutycznego, usług komunalnych ale także bankowości i usług HR co pozytywnie wpływało na wymianę urozmaiconych doświadczeń i praktyk oraz dawało możliwość skonfrontowania własnej perspektywy ze spojrzeniem innych.

Na szkoleniu nie zabrakło stałych elementów programu, takich jak rozmowy 1:1, mapowanie zakładu pracy czy strukturalne planowanie rozwoju związku. Majowa Akademia zakończyła trzy wiosenne tury tegorocznej edycji. Druga część obecnej tury będzie kontynuowana w październiku.

Ze strony Fundacji Eberta szkolenie jak zwykle wspomagał Krzysztof Getka, który niebawem przechodzi na emeryturę i któremu serdecznie dziękujemy za niezastąpiony wkład w działanie Akademii Organizowania od jej początku w 2021 roku.

MZ