Na posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nie osiągnięto porozumienia w kwestii Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027 oraz podwyżek wynagrodzeń, rent i emerytur na rok 2025. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych nie mogli dojść do konsensusu. 

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ

Dnia 6 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Leszka Miętka z OPZZ omówił przedstawione przez stronę rządową wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2025.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027 oparto o optymistyczne założenie wzrostu gospodarczego (3,7%) i spadku inflacji (4,1%), dlatego OPZZ oczekuje, że na poprawie sytuacji ekonomicznej skorzystają nie tylko firmy, ale przede wszystkim pracujący. Muszą zatem wzrosnąć płace a także renty i emerytury.

OPZZ na posiedzeniu przedstawiło ocenę Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wskazując na potrzebę wzrostu płac i kontunuowania działań osłonowych. 

Według OPZZ dużą niewiadomą jest poziom wzrostu cen w 2025 roku. Rząd zakłada, że ceny w przyszłym roku wzrosną o 4,1%. Warto jednak zauważyć, że zagrożenie zwiększoną inflacją nadal istnieje. W najbliższych miesiącach spodziewany jest wzrost cen, co wynika z powrotu stawki VAT na żywność z 0% do 5%. Ponadto niepewne jest, jak będą kształtować się ceny energii i gazu w drugiej połowie 2024 roku po odmrożeniu cen nośników energetycznych. Nie wiemy także, czy zapowiedziany przez rząd program osłonowy będzie skutecznie chronił rodziny przed ubóstwem energetycznym. Dalszy rozwój sytuacji wojennej w Ukrainie oraz jej wpływ na ceny surowców energetycznych i żywności będą kluczowe dla kształtowania się inflacji w 2025 r. Rząd może zatem w kolejnych miesiącach zmienić szacunek inflacji i PKB. 

OPZZ opowiada się ponadto za dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Oczekuje mocnego odbicia płac w sektorze publicznym w roku 2025 i zrekompensowania pracownikom strat, które ponieśli w minionych latach. Musi wzrosnąć także minimalne wynagrodzenie a bazę do jego wzrostu powinno stanowić obowiązujące od lipca br. wynagrodzenie w wysokości 4300 zł.

Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku:

 1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozbieżne oczekiwania pracodawców i związkowców uniemożliwiły zawarcie porozumienia. Teraz każda strona ma pięć dni na przygotowanie własnego stanowiska. Jeśli dalsze negocjacje nie przyniosą rezultatu, każda z organizacji tworzących RDS będzie mogła przedstawić własne propozycje, które zostaną rozpatrzone przez rząd.

OPZZ na posiedzeniu reprezentował: Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)