25 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ, której pracami kieruje Przewodniczący Jerzy Wiśniewski. W posiedzeniu wziął udział Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ – opiekun Komisji.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania dyskutowali o miejscu osób starszych w społeczeństwie oraz o polityce społeczno-ekonomicznej obecnego rządu dotyczącej tej grupy. Podczas spotkania padło wiele propozycji zmian zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym, które mogłyby poprawić sytuację osób starszych.

Dyskutowano także o działaniach w ramach struktur OPZZ, które pozwolą na uwzględnienie w większym stopniu potrzeb osób starszych.

Wiceprzewodniczący Koćwin zaprezentował stanowisko OPZZ w kluczowych kwestiach polityki społecznej takich jak emerytury pomostowe, emerytury stażowe czy renta wdowia oraz przedstawił plany OPZZ na najbliższe miesiące.

W spotkaniu wziął udział Michał Polakowski z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.