OPZZ gościło niemiecką Społeczną Radę Doradczą ,,Sozialbeirat’’ funkcjonującą od 1958 r. jako ciało doradcze parlamentu i rządu federalnego w Niemczech w sprawach emerytalnych. Wymiana doświadczeń funkcjonowania obu  systemów zabezpieczenia emerytalnego: polskiego 
 niemieckiego była przedmiotem dyskusji podczas spotkania w dniu 7 czerwca br.

Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Sozialbeirat to ważne gremium, którego podstawowym zadaniem jest opiniowanie corocznego sprawozdania rządu federalnego w Niemczech dotyczącego zabezpieczenia emerytalnego, jak i doradztwo w obszarze problematyki emerytalnej. Organ ten składa się z 12 członków, z czego: w równej liczbie, po 4 reprezentuje pracowników i pracodawców, pozostali - to naukowcy z wydziałów ekonomii i nauk społecznych oraz niemieckiego banku centralnego.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i wyzwań związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego w Polsce i Niemczech. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przedstawił działania związkowe OPZZ w obszarze emerytur stażowych, pomostowych, renty wdowiej oraz sytuacji na rynku pracy i zmian demograficznych. Polską perspektywę uzupełniliśmy informacją o wyzwaniach demograficznych, ubezpieczeń chorobowych i aktywności związkowej w tych obszarach. Warto podkreślić, że w Niemczech funkcjonuje trójfilarowy system emerytalny, składający się z obowiązkowej emerytury państwowej, emerytur pracowniczych i emerytur prywatnych.
Od 2023 r. wiek emerytalny będzie podnoszony o dwa miesiące każdego roku, aż do 2031 r., kiedy to obowiązkowy wiek emerytalny dojdzie do 67 lat. Niemieckich gości interesowały dodatkowo związkowe działania dotyczące umów o pracę i składek na ubezpieczenia społeczne, jak i wdrożenie i funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oprócz członków Rady w spotkaniu związkowym delegację dopełniali przedstawiciele Biura Friedrich -Ebert Stiftung w Polsce: dyrektor dr. Max Brändle oraz Katarzyna Duda, pracownik naukowy fundacji. W spotkaniu brali udział także udział eksperci z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ: Renata Górna i Michał Polakowski.