OPZZ stanowczo potępia działania zarządu spółki PKP CARGO S.A., które mogą zagrażać prawom pracowniczym naruszając interesy zatrudnionych oraz zagrażają stabilności firmy. Apelujemy o szacunek dla praw pracowniczych oraz oczekujemy działań zachowujących równowagę między interesami firmy i pracowników, podjętych w ramach dialogu społecznego.

Prezydium OPZZ w pełni solidaryzuje się i wspiera działania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ w strukturach spółki PKP CARGO S.A. Obrona praw pracowniczych i dbanie o słuszne interesy zatrudnionych są dla nas zawsze priorytetem.

Stanowisko Prezydium OPZZ do pobrania TUTAJ

Napisaliśmy pismo do Pana Premiera Donalda Tuska z nadzieją na zainteresowanie się przedstawioną sprawą i pomoc w tej niezwykle trudnej sytuacji.

Pismo do pobrania TUTAJ