Europejska Federację Związków Zawodowych Przemysłu (IndustriAll Europe) przyjęła Manifest sprawiedliwej transformacji: Nic o nas bez nas! Organizacjami członkowskimi IndustriAll Europe z ramienia OPZZ są Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce.

Wydział Międzynarodowy OPZZ

W Manifeście Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu domaga się:

 • Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE zabezpieczającej:
 • Dialogu społecznego w zakresie kształtowania polityki przemysłowej poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjnego pracowników.
 • Przeglądu rozporządzenie o zarządzaniu energią i zobowiązania państw członkowskich do opracowania kompleksowych planów sprawiedliwej transformacji w kontekście krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Związki zawodowe powinny być obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny.
 • Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Sprawiedliwej Transformacji monitorującego realizację wszystkich polityk i środków związanych z Europejskim Zielonym Ładem.
 • Większego zaangażowania młodych ludzi w planowanie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.
 • Różnorodności i równości w celu uwzględnienia najlepszych pomysłów i innowacji członków naszych społeczeństw.
 • demokratyczne współtworzenie ścieżki demokracji
 • dostęp do przystępnej cenowo, zdekarbonizowanej energii, a także strategicznych surowców i komponentów
 • inwestycje w przekształcenie terenów przemysłowych i infrastruktury
 • uczciwą konkurencję na rynkach UE i międzynarodowych, w tym również w zakresie kosztów emisji dwutlenku węgla
 • tworzenie innowacyjnych rynków dla wiodących produktów.

Manifest sprawiedliwej transformacji

Tutaj można zapoznać się z filmem promującym Manifest z napisami w języku polskim: