W dniach 27-28 września w siedzibie OPZZ odbyło się dwudniowe spotkanie w ramach programu wzajemnego uczenia się ”Unions Migrant net and Cities Together for Integration”.

Spotkanie to było poświęcone sytuacji migrantów na rynku pracy i miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych europejskich miast, m.in. Włoch i Grecji, Ukrainy i Polski.  Uczestniczyli w nim m.in. Roman DATSKO, FPU obwód lwowski - przewodniczący obwodu lwowskiego, Myroslava KAFTAN, przewodnicząca KVPU, Goda NEVERAUSKAITE, doradca ITUC oraz przedstawiciele z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Podczas dwudniowego spotkania rozmawiano m.in. o wojnie na Ukrainie i sytuacji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Europie oraz sposobach na integrację migrantów w miejscach pracy. Uwagę poświęcono też wyzwaniom na polskim rynku pracy, które omówił wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących głównie na rynku budowlanym i w transporcie. 

Mówiono też o konieczności walki o godną pracę dla wszystkich, tj. zawierania umów o pracę  - aż 70% umów, które podpisują migranci, to umowy zawarte podstawie kodeksu cywilnego, kwestiach nadużyć w środowisku pracy czy niewystarczających uprawnieniach państwowej inspekcji pracy. Z kolei Natalia Koleśnik, specjalistka ds. pracowników ukraińskich i Ludmiła Prosandeva z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przedstawiły działania Punktu. 

OPZZ przybliżyło również szczegóły współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Centrum Organizowania Związków  Zawodowych oraz założoną przez AFL - CIO,  obecnie największą międzynarodową organizacją zajmującą się prawami pracowniczymi z siedzibą w USA, czy  Centrum Solidarności. Spotkanie zakończyło się wizytą w Ukraińskim Domu w Warszawie, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z jego codzienną działalności oraz porozmawiać z Benjaminem Cope, kierownikiem ośrodka.