Międzynarodowa Konferencja „Europa – Polska – Ukraina. Odbudujemy razem". Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy.

Biuro prasowe OPZZ

5 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja poświęcona współpracy polskiego i ukraińskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Z ramienia OPZZ w konferencji uczestniczyły specjalistki z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Nataliia Kolesnik, odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce i Ludmiła Prosandeieiwa, psycholog.

W konferencji „Europa – Polska – Ukraina. Razem odbudujemy” wzięli udział przedstawiciele rządów i parlamentów Polski i Ukrainy oraz eksperci i przedstawiciele firm z dziedziny energetyki, IT, transportu i logistyki. Celem konferencji była również wspólna współpraca na rzecz przyszłej odbudowy ukraińskiego państwa i gospodarki.

Wśród kluczowych prelegentów wydarzenia byli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy A. Sybiga. Aktywny udział wzięli: Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, I Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Julia Svyridenko, Minister Polityki Agrarnej Ukrainy Mykoła Solskyi, Minister Przemysłu Strategicznego Pawło Riabikin oraz Minister Infrastruktury Ukrainy Oleksij Kubakow w dyskusji, który przedstawił wizję potrzeb i priorytetów współpracy gospodarczej i sektorowej.

Podczas Konferencji uczestnicy dyskutowali o potrzebach społeczno-gospodarczych Ukrainy oraz współpracy europejskiej.

Prelegenci z Ukrainy wyrazili wielką wdzięczność narodowi polskiemu i rządowi za wsparcie, jakie Ukraińcy otrzymują od początku wojny. Dyskutowano o stanie i perspektywach gospodarki ukraińskiej oraz jej wpływie na gospodarkę światową. Rozmawiano także o tym, że priorytetem dla Ukrainy jest deregulacja i poprawa istniejących ram regulacyjnych wspierania inwestycji, ponieważ Ukraina chroni nie tylko granice, ale także biznes. 

Uczestnicy Konferencji podkreślali potrzebę tworzenia wspólnych ukraińsko-polskich przedsiębiorstw i wspólnego przyciągania międzynarodowych inwestycji.