20 stycznia 2023 OPZZ zwróciło się doIG BCE -niemieckiego związku zawodowego przemysłu górniczego, chemicznego i energetycznego - oraz i Europejskiej Rady zakładowej E. ON w Niemczech w sprawie sposobu prowadzenia dialogu społecznego w polskiej spółce kapitałowej Międzynarodowej Grupy Energetycznej E.ON, a w szczególności podejścia lokalnego pracodawcy do rozwiązywania sporów zbiorowych o wynagrodzenie. 

Zaznaczyliśmy, że organizacje związkowe szanują prawo pracodawcy do kształtowania polityki płacowej we własnym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie domagamy się od pracodawcy poszanowania prawa pracowników i reprezentujących ich organizacji związkowych do prowadzenia negocjacji płacowych, w tym negocjacji w formie sporów zbiorowych.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych skomentował:

„W Niemczech takie praktyki są niedopuszczalne, ze względu na ustawę o należytej staranności w łańcuchu dostaw, która zobowiązuje niemieckie przedsiębiorstwa do wdrożenia określonych zasad należytej staranności w celu zapewnienia poszanowania m.in. praw człowieka, wolności zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych”.

Prawo organizacji związkowych do prowadzenia negocjacji płacowych, w tym negocjacji w formie sporów zbiorowych gwarantują najważniejsze dokumenty międzynarodowego, europejskiego i polskiego prawa pracy. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby spór zbiorowy został rozwiązany w dobrej wierze. W granicach prawa, a przede wszystkim w dobrej wierze, z pewnością nie powinno dochodzić do prób zastraszania związkowców reprezentujących pracowników, czy też do szykanowania, dyskredytowania, utrudniania kontaktów między związkowcami a pracownikami, a także do jawnego wypowiadania układów zbiorowych pracy.

Takie praktyki są niedopuszczalne i należy je zdecydowanie potępić.