Zgodnie z nowym raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Obecne globalne spowolnienie gospodarcze prawdopodobnie zmusi większą liczbę pracowników do zaakceptowania gorszej jakości, słabo opłacanych miejsc pracy, które nie zapewniają bezpieczeństwa zatrudnienia i ochrony socjalnej, co zaakcentuje nierówności pogłębione przez kryzys COVID-19.

Światowa Prognoza Zatrudnienia i Spraw Społecznych MOP: Trends 2023 (WESO Trends), przewiduje, że globalny wzrost zatrudnienia wyniesie tylko 1,0 procent w 2023 roku, mniej niż połowę poziomu z 2022 roku. Globalne bezrobocie ma nieznacznie wzrosnąć w 2023 roku  o około 3 miliony - do 208 milionów.

Co jeszcze nas czeka?

Oprócz bezrobocia "jakość miejsc pracy pozostaje kluczowym problemem", stwierdza raport, dodając, że "godna praca ma fundamentalne znaczenie dla sprawiedliwości społecznej". Dekada postępów w ograniczaniu ubóstwa załamała się podczas kryzysu COVID-19 . Pomimo początkowego ożywienia w 2021 roku, ciągły brak lepszych możliwości zatrudnienia prawdopodobnie się pogłębi - czytamy w badaniu.

Podsumowując: Spowolnienie oznacza zagrożenie zaakceptowania pracy o niższej jakości, często bardzo nisko płatną, niekiedy o niewystarczającej liczbie godzin. Ponadto, ponieważ ceny rosną szybciej niż nominalne dochody z pracy, kryzys związany z kosztami utrzymania może spowodować, że więcej osób popadnie w ubóstwo. Tendencja ta nakłada się na znaczne spadki dochodów obserwowane na świecie podczas kryzysu COVID-19, który w wielu krajach najbardziej dotknął grupy o niskich dochodach.

Komentując raport, Gilbert F. Houngbo, Dyrektor Generalny MOP powiedział:

"Potrzeba więcej godnej pracy i sprawiedliwości społecznej jest oczywista i pilna …ale jeśli mamy sprostać tym wielorakim wyzwaniom, musimy współpracować, aby stworzyć nową globalną umowę społeczną. MOP będzie prowadzić kampanię na rzecz Globalnej Koalicji na rzecz Sprawiedliwości Społecznej, aby budować wsparcie, tworzyć potrzebne polityki i przygotować nas na przyszłość pracy."

Co czeka światowe rynki pracy w 2023 roku? Zobacz TUTAJ

Raport do pobrania TUTAJ