Cypryjska Federacja Pracy (PEO) we współpracy wraz innymi organizacjami związkowymi z Cypru przeprowadzi w czwartek 26 stycznia 2023 r. trzygodzinny strajk - z marszami i zgromadzeniami - we wszystkich miastach. Ich celem jest ochrona indeksacji dodatku na koszty utrzymania, czyli mechanizmu automatycznej indeksacji płac zgodnie ze stopą inflacji.

Umowa przejściowa na wypłatę już wygasła.  W dzisiejszych warunkach, przy wysokich cenach i inflacji, to nie wystarcza. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że cypryjskie dyskusje z organizacjami pracodawców i ministrem pracy na temat indeksacji dodatku na koszty utrzymania zakończyły się impasem.

Cypryjski ruch zawodowy łączy się w jedności, wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego wyślą silny sygnał, że odrzucają stanowisko pracodawców, którzy chcą zlikwidować ten system i zastąpić go kolejnym systemem kształtowania płac. Zostaliśmy poinformowani przez PEO, że widać wyraźnie, że głównym celem pracodawców jest zniesienie wszystkich elementów zawartych w układach zbiorowych i tworzących płace, takich jak właśnie indeksacja dodatków za koszty utrzymania. W rzeczywistości jest to kolejna próba deregulacji, a także kolejny atak na prawa i osiągnięcia pracowników.

Pracownicy cypryjscy mają przed sobą tylko jedną opcję: walkę o obronę indeksacji dodatku na koszty utrzymania - o pełne przywrócenie go do poziomu 100% i objęcie nim wszystkich pracowników oraz o przywrócenie wartości nabywczej wynagrodzeń utraconej w wyniku inflacji.

Ulotkę PEO znajdziesz TUTAJ

(M.Ch)