Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wzywa polski rząd do działań, w tym do publicznego poparcia białoruskich działaczy związkowych.

Jesteśmy oburzeni procedurami karnymi stosowanymi wobec liderów i działaczy. Liderzy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) Aliaksandr Jaraszuk, Siarhiej Antusewicz, oraz pracownica Iryna But-Husaim, jak również liderzy stowarzyszonego w BKDP- Białoruskiego Związku Zawodowego Przemysłu Radioelektronicznego (REP): Hennadij Fiadynich, Wasilij Berasneu, Vatslau Areshka i kilku innych działaczy zostali niedawno skazani na długie kary więzienia.

Ich wyroki związane są z pokojowymi demonstracjami i protestami w miejscu pracy przeciwko autorytarnej i anty-pracowniczej polityce. W rezultacie tego wyroku zostaną osadzeni w więzieniu na okres do 9 lat szanowane, starsze i słabsze pod względem zdrowotnym osoby, a niepełnoletnie dzieci Iryny But-Husaim i Janiny Małasz pozostaną bez matek na długie lata.

BKDP i jej działacze całkowicie działali w oparciu o podstawowe prawa zapisane w konwencjach MOP nr 87 o wolności związkowej oraz nr 98 o prawie do organizowania się i rokowań zbiorowych.

Dlatego wzywamy do uwolnienia więźniów politycznych, liderów i działaczy demokratycznych związków zawodowych, przywrócenia do życia Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych i wszystkich jej organizacji członkowskich oraz do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.

17 stycznia przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego do wyrażenia przez polski rząd „publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców, a także wszystkich obrońców praw człowieka i więźniów politycznych oraz zaprzestały prześladowań i represji wobec niezależnych związków zawodowych i osób realizujących swoje prawa człowieka. Wzywamy również do wysłania na proces apelacyjny obserwatorów spośród polskiego personelu dyplomatycznego w Mińsku”.

Całość pisma znajdziesz TUTAJ

(MCh)