Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy. Dzięki temu internetowe platformy pracy (firmy platformowe) prowadzone przez multimilionerów nie będą wykorzystywały luk w prawie, aby uciec od swoich najbardziej podstawowych zobowiązań wobec pracowników i społeczeństwa. Ukróci to eksplozję fałszywego samozatrudnienia, które zmusiło miliony ludzi aby pracowali dłużej za mniejsze stawki i skrzywdziło przedsiębiorstwa grające „fair play”.

Jeśli projekt dyrektywy zostanie zaakceptowany przez Radę, około 28 milionów ludzi w Europie pracujących na platformach cyfrowych będzie mogło z niej skorzystać, w tym między innymi dostawcy (jedzenia), taksówkarze, programiści, inżynierzy, twórcy treści internetowych.

Dyrektywa zapewni:

  • prawa pracowników do umowy o pracę, która zapewniłaby im ostatecznie takie prawa, jak płatne zwolnienia lekarskie, płatny urlop i stawki wynagrodzenia zgodne z ustawodawstwem krajowym lub układami zbiorowymi;
  • ochronę na rynku osób rzeczywiście prowadzących działalność na własny rachunek;
  • uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, gwarantującą, że te, które przestrzegają prawa, nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji.

OPZZ od samego początku włączyło się w działania dotyczące poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, nie tylko podczas konsultacji społecznych i lobbingu za przyjęciem jak najkorzystniejszej dyrektywy, ale co najistotniejsze organizujemy i działamy. W ramach OPZZ udało się nam, jako pierwszym w kraju ustanowić związek zawodowy skupiający pracowników pyszne.pl.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych zostało zakończone decyzją o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą, w wyniku głosowania: 376 głosów za, 212 głosów przeciw, 15 głosów wstrzymujących się.

Teraz sukces zależy od Rady Europejskiej. OPZZ wzywa Radę do przyjęcia wniosku, który dorówna ambicjom wykazanym dziś przez Parlament Europejski.

(MCh)