W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2023 r. odbyły się w Berlinie II Międzynarodowe Warsztaty doradców struktury Fair European Labour Mobility, zorganizowane przez DGB Bildungswerk. W warsztatach uczestniczyli doradcy projektu FELM, a OPZZ reprezentowała na miejscu Magdalena Kossakowska, radca prawny. 

Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali kazusy związane z sektorem transportu drogowego, branżą opieki, branżą metalową i budowlaną, przedstawiali pozasądowe strategie rozwiązywania problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem ww. branż, jak również wymieniali się doświadczeniami z udzielanego poradnictwa. Ważnym punktem programu była prezentacja Jana Cremersa pt. "Mobilna siła robocza migrantów - rola ruchu związkowego”, dotycząca kluczowej roli związków zawodowych we wspieraniu pracowników mobilnych.   

W dniu 2 lutego, doradcy projektu FELM - z Niemiec (DGB), Austrii (ÖGB), Słowenii (ZSSS), Węgier (VASAS), Polski (OPZZ) oraz Rumunii (BNS) dokonali oceny dotychczasowych osiągnięć projektu oraz zgromadzili rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące pracowników delegowanych.

W ramach projektu FELM prowadzone są centra informacyjne dla pracowników delegowanych. Doradcy pracujący w centrach informacyjnych udzielają porad pracownikom delegowanym oraz m.in. wymieniają się informacjami na temat obowiązujących regulacji prawnych.

Centrum informacyjne OPZZ

Magdalena Kossakowska

ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pok. 238

Tel. +48 572 426 493

E-mail opieka@opzz.org.pl

Facebook https://www.facebook.com/delegowanieopieka

Internet www.opzz.org.pl/fair-working-conditions