W dniach 27-28 marca w Wiedniu odbyło się seminarium pt. „Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych”.

Zgodnie z  agendą Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych(EKZZ), jak również programem OPZZ na lata 2023-2027 skierowanym na rozwój cyfrowy i budowanie cyfrowego potencjału związków zawodowych wprowadzane są działania ukierunkowane na cyfryzację związkową. Jednym z nich było seminarium, które odbyło się w dniach 27-28 marca w Wiedniu,  pt. „Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych”, przeprowadzone przez ekspertów z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) i Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI).

Seminarium obejmowało wykłady specjalistów ds. digitalizacji związków zawodowych.  Na szkoleniu OPZZ reprezentowała Julia Jusińska, główny specjalista ds. funduszy europejskich z zespołu ds. szkoleń i funduszy strukturalnych.

Podczas seminarium:

  • Yussi Pick zaprezentował najlepsze praktyki dot. organizowania pracowników oraz strategii zbierania i utrzymywania członków;
  • Aida Ponce Del Castillo zaprezentowała niebezpieczeństwa ChatGPT i pułapki RODO;
  • Becky Wright omówiła proces podejmowania decyzji w oparciu o dane w kontekście pracy centrali związkowych;
  • Tom Shannon pokazał mechanizmy działania skrajnej prawicy w sferze cyfrowej.

Na koniec podsumowano wnioski ze spotkania przemową którą wygłosił Ludovic Voet, Sekretarz EKZZ.       

Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską.