Nasze koleżanki i koledzy stowarzyszeni we francuskich związkach zawodowych od 19 stycznia walczą z rządem E. Macrona, który kontynuuje swoje ataki na prawa pracownicze.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ

Otrzymaliśmy komunikat od naszych kolegów z francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy – CGT,    w którym informują między innymi, że:

  • reforma emerytalna, która ma na celu podwyższenie wieku emerytalnego i wzrostu liczby lat składkowych, jest odrzucana przez 94%osób pracujących. Niezależnie od tego, co mówi rząd, pracujący w tym kraju zrozumieli, że ta reforma doprowadzi do ogólnego zubożenia, do zmniejszenia długości życia na emeryturze i ostatecznie do pozbawienia ich prawa do godnej emerytury
  • tą reformą, rząd stara się zrekompensować ulgi podatkowe i hojne dotacje udzielane przedsiębiorstwom, zubożając systemy ochrony socjalnej i torując drogę prywatnym funduszom emerytalnym do zarządzania systemem emerytalnym. Te finansowe uzasadnienia są postrzegane jako prowokacja przez wszystkich tych, którzy cierpią z powodu wysokiej inflacji. Jednocześnie dywidendy wypłacane akcjonariuszom największych grup francuskich osiągają rekordowe poziomy
  • rządowym uzasadnieniom potrzeby tej reformy zaprzecza jednak większość ekspertów i ekonomistów, którzy określają ją jako niesprawiedliwą i bezużyteczną

W tym kontekście cały francuski ruch międzyzwiązkowy, zdeterminowany i zjednoczony, stanął na czele historycznej mobilizacji trwającej od dwóch miesięcy. Miliony demonstrantów i strajkujących    w tych dniach, liczby niewidziane od dziesięcioleci, pokazują silne zaangażowanie i masowe odrzucenie ustawy przez społeczeństwo. Pracownicy sektora przetwarzania odpadów, energii, transportu, ropy naftowej, przemysłu szklarskiego oraz portów i doków strajkują codziennie od 7 marca.

Kulminacyjny krok we francuskim procesie legislacyjnym dokonał się w czwartek, 17 marca, kiedy tekst został poddany głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym. Część konserwatywnej prawicy, której głosy były niezbędne, aby rząd uzyskał większość, poddała się przed presją ruchu ludowego       i w efekcie zrezygnowała z przyjęcia tekstu.

Rząd zaś, bardziej wyizolowany niż kiedykolwiek, zamyka się w demokratycznym zaprzeczeniu, próbując przeforsować artykuł 49.3 konstytucji, pozwalający mu na unieważnienie głosowania           w zgromadzeniu.

Ten samobójczy i antydemokratyczny wybór otwiera głęboki kryzys polityczny, mnożą się spontaniczne wiece i demonstracje. Pracownicy których determinacja została wzmocniona przez pogardliwą postawę prezydenta i jego ministrów wznowili strajki.

W chwili obecnej mamy kontynuację działań strajkowych. W dniu 28 marca 2023 r. odbył się kolejny   „ X DZIEŃ MOBILIZACJI NARODOWEJ” protestów pracowniczych zorganizowany przez francuskie związki zawodowe, aby wywrzeć nacisk na Rząd i uzyskać wycofanie reformy „wieku emerytalnego 64 lat”!

Wymuszone przyjęcie tekstu odrzuconego przez 94% pracowników jest demokratyczną anomalią.

Cały komunikat znajdziesz TUTAJ