Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy

18 marca portugalscy pracownicy, zorganizowani związkach zawodowych CGTP-IN, zgromadzili się na jednej z głównych ulic Lizbony, Avenida da Liberdade i zażądali zmiany kierunku polityki pracowniczej reprezentowanej przez władze portugalskie.

Portugalscy pracownicy odczuwają gwałtowny wzrost kosztów życia. Najbardziej wzrosły ceny mieszkań, podstawowych towarów i produktów, energii i transportu, pomimo rekordowych zysków, które osiągnęły te sektory gospodarki.

Jednocześnie zostały utrzymane surowe przepisy prawa pracy, które blokują negocjacje zbiorowe. Utrzymane zostały również długie i nieuregulowane godziny pracy oraz została zwiększona niestabilność pracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Poprzez tę demonstrację pracownicy pokazali po raz kolejny, po ogromnych akcjach sektorowych, w szczególności strajku administracji publicznej w dniu 17 marca, że domagają się innej polityki zwalczania inflacji poprzez narzucenie kontroli cen i opodatkowanie zysków. Polityki, która promuje wzrost płac wraz z podniesieniem płacy minimalnej z 760 do 850 euro, ogólną podwyżkę płac o 100 euro minimum 10%, odblokowanie negocjacji zbiorowych, walkę z prekariatem i skrócenie czasu pracy do 35 godzin dla wszystkich pracowników bez utraty wynagrodzenia.

Ta liczna demonstracja, w której wzięło udział około 100 tysięcy pracowników, jasno pokazała, że pracownicy żądają odpowiedzi na swoje problemy, dlatego CGTP-IN będzie nadal kontynuować swoją walkę organizując i mobilizując pracowników w każdej firmie, sektorze i miejscu pracy. 

Zapowiadają również kolejny protest w dniu 28 marca . Tym razem młodzi pracownicy wyjdą na ulice broniąc swoich praw.