We wtorek Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) głosowała nad poprawkami  do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które poprawiłyby postępowanie europejskich firm i pociągnęły je do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka.

Dzień po dziesiątej rocznicy katastrofy w Rana Plaza, członkowie Parlamentu Europejskiego podjęli kolejny kluczowy krok w kierunku zapewnienia uniknięcia podobnych tragedii w przyszłości. Gdyby europejskie firmy były zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w swoich łańcuchach dostaw, można było zapobiec tej tragedii, a także innym katastrofom w miejscach pracy.

Dyrektywa jest ważnym krokiem w walce o lepsze warunki pracy i poszanowanie praw człowieka na całym świecie poprzez wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do określenia, zapobiegania, zakończenia lub złagodzenia niekorzystnego wpływu ich działalności na prawa człowieka i środowisko, np. wyzysku pracowników.

OPZZ cały czas monitoruje proces legislacyjny. Skierowaliśmy również pismo w sprawie poparcia poprawek wzmacniających pozycję związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w procesie należytej staranności.

Po głosowaniu przez Komisję JURI zostały przyjęte poprawki obejmujące następujące ulepszenia:

  • wzmocnienie zaangażowania związków zawodowych i przedstawicieli pracowników jako głosu pracowników w planie i strategii należytej staranności, w tym reprezentowanie poszkodowanych przed sądem
  • usunięto pojęcie "ustalonych stosunków gospodarczych" i rozszerzono zastosowanie dyrektywy na łańcuchy dostaw


Ostateczny tekst zostanie poddany głosowaniu na posiedzeniu plenarnym do końca maja, zanim Parlament Europejski rozpocznie negocjacje trójstronne z Komisją Europejską i Radą UE.