Kongres świętuje 50. rocznicę powstania EKZZ pod hasłem "Razem na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla pracowników" z programem, który gromadzi liderów związków zawodowych z całej Europy. Kongres jest  podstawową strukturą demokratyczną i w ciągu czterech dni Kongresu będziemy dyskutować i uzgadniać program działań związków zawodowych na poziomie europejskim na kolejne cztery lata. XV Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) odbędzie się w dniach 23-26 maja w Berlinie.

Biuro prasowe OPZZ

Około 600 delegatów krajowych związków zawodowych, w tym sekretarze generalni i/lub przewodniczący około 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów europejskich, 10 europejskich sektorowych federacji związków zawodowych oraz goście specjalni z Europy i świata.

Europejscy liderzy związkowi będą przez cztery dni dyskutować o żądaniach i priorytetach związków zawodowych w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników. Wymienią poglądy na temat odnowy związków zawodowych, przyszłości pracy, nowego modelu gospodarczego dla ludzi i planety, przyszłości Europy oraz silniejszej EKZZ.

Kongres będzie również świętował 50 lat istnienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: 50 lat walki o ludzi pracy.

Kongres wybierze też nowy zespół przywódczy EKZZ, zatwierdzi sprawozdanie z działalności na lata 2019 - 2023, zmieni Konstytucję EKZZ i przyjmie kluczowe dokumenty, w tym Manifest Berliński i Program Działania EKZZ na lata 2023-2027.

Podczas Kongresu wystąpią również decydenci polityczni, w tym Olaf Scholz, Kanclerz Federalny Niemiec, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Hubertus Heil, Federalny Minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Pracy i Praw Społecznych (pełna lista gości dostępna w programie).

Kongresowe debaty EKZZ zainteresują wielu członków związków zawodowych, dlatego w tym roku główne obrady konferencji i debaty panelowe będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych:     

  • Twitter: @etuc_ces  
  • Facebook: ETUCCES
  • Instagram: @etucces
  • LinkedIn: CES - ETUC

Delegatami na XV Kongres EKZZ z ramienia OPZZ będą: Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak (zastępca delegata).