WYNIKI MAPOWANIA PRZEPŁYWÓW MIGRACYJNYCH W POLSKIM ROLNICTWIE: REAKCJA NA KRYZYS UKRAIŃSKI

Warszawa, 15.09.2023 r.

W ramach Projektu „Godna praca pracowników migracyjnych w polskim sektorze rolnym” od czerwca 2023r. przeprowadzono szczegółowe badania oraz konsultacje z rolnikami i pracownikami migrującymi. Badania te miały na celu zrozumienie i ocenę warunków pracy oraz praw pracowników migrujących w polskim sektorze rolnictwa, a także zbadanie ogólnego obrazu przepływów migracyjnych w wyniku kryzysu na Ukrainie.

Trwający do września 2023 roku projekt badawczy pozwolił na zebranie cennych danych od 100 rolników i 200 pracowników migrujących na terenie całej Polski. Wyniki tych badań zostały zawarte w PUBLIKACJI EKSPERTA, która stanowi istotną podstawę dla dalszych działań oraz inicjatyw projektowych.

Pozyskane dane stanowią istotny wkład w zrozumienie wyzwań i szans związanych z migracją pracowników w rolnictwie oraz mogą przyczynić się do podejmowania bardziej świadomych i efektywnych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników migrujących.