26 października 1955 roku został podpisany układ dotyczący neutralności i niepodległości Austrii. W 10. rocznicę radni Austrii podjęli decyzję o mianowaniu tego dnia Świętem Narodowym.

Relacje polsko-austriackie układają się bardzo dobrze. Jesteśmy obecnie równorzędnymi partnerami. Nasze relacje można określić nie tylko biorąc pod uwagę obszar merytorycznej współpracy opartej o racjonalność, efektywność i bezkonfliktowość na płaszczyźnie politycznej, lecz także w wymiarze gospodarczym i kulturze. To samo przejawia się  poprzez współpracę  OPZZ z  Austriacką Federacją Związków Zawodowych (ÖGB). ÖGB jest organizacją bezpartyjną, choć starając się osiągnąć swoje cele, wywiera wpływ na politykę. ÖGB tak samo jak i OPZZ pełni ważną funkcję w  swoim kraju w opracowywaniu nowych przepisów: inicjuje opracowywanie projektów ustaw i zapewnia polityczne przeglądy i komentarze do projektów przedłożonych przez inne organy, które są następnie włączane do procesu decyzyjnego.

W dniu dzisiejszym  na zaproszenie Ambasadora Austrii  Andreasa Stadlera OPZZ wzięło udział w uroczystości  z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału  Międzynarodowego OPZZ.

Wszystkim Austriakom składamy najlepsze życzenia!