Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) reprezentująca ponad 45 milionów pracowników, 93 konfederacje związków zawodowych i 10 europejskich federacji związków zawodowych w Europie zaoferowała pełne wsparcie szwedzkiemu związkowi zawodowemu IF Metall, domagającemu się sprawiedliwych warunków pracy poprzez układ zbiorowy dla pracowników Tesli w Szwecji. W dniu 6 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego liderzy reprezentatywnych krajowych związków zawodowych przyjęli oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA (oświadczenie znajdziesz TUTAJ)

IF Metall od dłuższego czasu prowadzi negocjacje z Teslą. Ta odmówiła jednak podpisania układu zbiorowego, naruszając tym samym podstawowe zasady szwedzkiego rynku pracy, zmuszając tym samym pracowników do rozpoczęcia strajku.

Układy zbiorowe są podstawą szwedzkiego i skandynawskiego modelu rynku pracy. Oznacza to, że związki zawodowe i organizacje pracodawców określają zasady gry na rynku pracy. Nieuczciwa konkurencja przynosi jedynie szkody i niepewne warunki pracy. Model skandynawski opiera się na wzajemnym szacunku. Dlatego ten konflikt dotyczy podstaw dla całego rynku pracy.

Aby wesprzeć IF Metall i bronić prawa do układów zbiorowych, kilka szwedzkich i nordyckich związków zawodowych ogłosiło akcje solidarnościowe.

Tesla jest globalnym aktorem, lecz solidarność związkowa jest równie silna. To nie tylko walka o pracowników Tesli w Szwecji, ale także kluczowa walka o prawo do strajku i prawo do układów zbiorowych. Europejski ruch związkowy jest zjednoczony tymi zasadami i jednoznacznie stoi po stronie pracowników Tesli.

Razem z całym międzynarodowym środowiskiem wzywamy Teslę do poszanowania podstawowych praw pracowników i szwedzkiego modelu rynku pracy. Nadszedł czas na podpisanie układu zbiorowego.