5 grudnia odbyło się międzynarodowe Seminarium dotyczące migracji zarobkowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele związków zawodowych z krajów europejskich, w tym przedstawiciele OPZZ.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Natalia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ i Punktu Informacji i Konsultacji dla migrantów. Nataliia opowiedziała o obecnej pracy OPZZ w zakresie migracji zarobkowej i sytuacji migrantów w Polsce i na rynku pracy oraz o swoich doświadczeniach i wyzwaniach, przed którymi stoją migranci i uchodźcy.

Ukraińcy na polskim rynku pracy

Polska jest krajem, który aktywnie włącza Ukraińców do swojego społeczeństwa i gospodarki, zapewniając wiele możliwości legalnego pobytu, pracy, edukacji i atrakcji kulturalnych. Dziś Polska jest drugim krajem pod względem liczby uchodźców przyjętych przez Ukrainę. Aktualnie w Polsce przebywa ok. 960 tys. uchodźców.

W ostatnich latach gospodarka Polski znacznie się rozwinęła. Swój udział w tym procesie mieli także ukraińscy pracownicy. Coraz więcej obcokrajowców płaci składki do ZUS, a liczba ubezpieczonych cudzoziemców w październiku 2023 r. wyniosła prawie 1 mln 125 tys. Największą grupę wśród nich stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.

Co dalej z ukraińskimi pracownikami po zakończeniu wojny na Ukrainie?

Natalia mówiła także o powrocie Ukraińców po zakończeniu wojny. Dokładną wielkość powrotów Ukraińców po zakończeniu wojny trudno jest przewidzieć ze względu na wiele czynników. Jednak według wyników  okazało się, że 47% zamierza wrócić na Ukrainę po zakończeniu wojny. Badanie przeprowadzono w Polsce wśród młodych ludzi do 35 roku życia, którzy mieszkają na Ukrainie i przenieśli się do Polski po rozpoczęciu wojny. Młodzi ludzie chcą być na Ukrainie i uczestniczyć w odbudowie kraju.

Na decyzję o powrocie wpływa wiele czynników:

  • Stabilność na Ukrainie po wojnie. Jednym z kluczowych czynników jest stan bezpieczeństwa i stabilności na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych. Czy Ukraina będzie w stanie zapewnić powracającym uchodźcom nie tylko bezpieczeństwo, ale także warunki do życia i rozwoju?
  • Możliwości ekonomiczne. Ludzie będą rozważać perspektywy gospodarcze Ukrainy w porównaniu z tymi, jakie oferuje kraj, który odwiedzili. Poziom zatrudnienia, możliwości rozwoju biznesu i ogólny klimat gospodarczy będą odgrywać ważną rolę przy ich wyborze.
  • Integracja w nowym kraju. Podczas pobytu w innym kraju uchodźcy mogli znaleźć nowe możliwości, nawiązać więzi społeczne, zdobyć wykształcenie lub zawrzeć związek małżeński.
  • Wiele będzie zależeć od indywidualnej sytuacji każdej osoby - od "okoliczności rodzinnej".

Rozumiemy, że przyszły powrót ukraińskich uchodźców z Polski na Ukrainę po zakończeniu wojny jest problemem złożonym i wieloaspektowym. Czynniki takie jak bezpieczeństwo, stabilność, możliwości gospodarcze, integracja i sytuacja osobista będą odgrywać główną rolę w decyzji każdego uchodźcy dotyczącej jego przyszłości. Państwowe i międzynarodowe programy wsparcia mogą odegrać ważną rolę w ułatwianiu ich powrotu i reintegracji na Ukrainie.