We Florencji odbyło się trzydniowe szkolenie poruszające tematykę standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako narzędzie dla ERZ.

Uczestnicy mieli okazję poznać zasady raportowania zrównoważonego rozwoju, zapoznali się ze słownikiem raportowania w tym terminami, skrótami i ramami. Przedstawiono Standardy EFRAG, które wprowadziły uczestników w "nową sprawozdawczość", ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania standardów przez ERZ w oparciu o raportowanie zrównoważonego rozwoju.

Podczas sesji szkoleniowej uczestnicy ćwiczyli krytyczną analizę raportów spółek ze szczególnym uwzględnieniem oceny istotności jako kluczowego elementu procesu. To metoda pozwalająca zidentyfikować istotne tematy które będą uwzględnione w raporcie.

Szkolenie dostarczyło uczestnikom informacji o doskonałych narzędziach, jakimi dysponują Europejskie Rady Zakładowe w zakresie udziału w tworzeniu raportów, a tym samym wpływu na ich treść. Kolejnym krokiem będzie zapoznanie poszczególnych przedstawicieli ERZ-tów z otrzymanym pakietem informacji i możliwościami ich wykorzystania.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele OPZZ: Jarosław Szunejko - przewodniczący Zespołu OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych i przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Magdalena Chojnowska, koordynatorka zespołu i specjalistka z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, Barbara Kulesza - członek ERZ ACCOR oraz Dariusz Nowosielski - wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Mięsnego.