Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) we współpracy z OPZZ zorganizował w Brukseli szkolenie „Zielone kompetencja dla związkowców i związkowczyń”. Wydarzenie prowadzone w dniach 16-19.01 miało na celu wykształcenie kompetencji, które będą wzmacniały udział pracowników w kreowaniu zrównoważonych środowiskowo miejsc pracy.

Zmiana klimatu i rosnący wpływ człowieka na środowisko prowadzi nie tylko do zmian w przyrodzie ale wpływa też na prawodawstwo poszczególnych państw, działania firm oraz los pracowników. ETUI podejmuje próbę związkowej odpowiedzi na te wyzwania. Jesienią 2023 pod redakcją Franklina Kimbimbi opublikowany został podręcznik „Green competences for trade unionists: a case-based approach” (Zielone kompetencje dla związkowców – podejście oparte na konkretnych przypadkach). Publikacja identyfikuje pięć wzajemnie powiązanych kompetencji obejmujących wiedzę, umiejętności, wartości i postawy niezbędne do rozwoju i wspierania społeczeństwa, które będzie minimalizować wpływ działalności człowieka na środowisko. Ma na celu wyposażenie związkowców w niezbędne kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorach takich jak edukacja, górnictwo, transport, budownictwo, rolnictwo i wiele innych.

W treningu współprowadzonym przez Dominikę Pyzowską z działu szkoleń OPZZ wzięło udział pięcioro reprezentantów naszej konfederacji: Weronika Lorek ze Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego w Nitroerg, Dorota Aniszewska-Koniecka ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, Sebastian Dereń z MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, Krystian Kacuga z MZZ Celsa Huta Ostrowiec oraz Maciej Zaboronek zajmujący się polityką klimatyczną w OPZZ.

Dodatkową wartością szkolenia była okazja do wzajemnej wymiany wiedzy między uczestnikami oraz interesujących porównań międzybranżowych i międzynarodowych.

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem – na razie dostępnym w języku angielskim, ale niebawem planowane jest tłumaczenia na polski. Link: TUTAJ

Wartościowe materiały ETUI dotyczące sprawiedliwej transformacji dostępne też TUTAJ (język angielski).