24 lutego 2024 r. mijają dwa lata od rozpoczęcia pełnej inwazji wojskowej na Ukrainę przez Federację Rosyjską, co stanowi zbrodnię przeciwko pokojowi, podstawowym zasadom i normom prawa międzynarodowego. To barbarzyńskie morderstwa, gwałty, terror, szantaż nuklearny, akty ludobójstwa i inne ohydne zbrodnie przekraczające wyobraźnię każdego człowieka, wszystko to w imię odrodzenia „Imperium Rosyjskiego”.

Wojna rosyjskiego reżimu zniszczyła życie milionów Ukraińców, równając z ziemią ich domy i miejsca pracy, zmuszając do szukania bezpieczeństwa poza Ukrainą. Ciągłe ostrzały rakietowe i artyleryjskie, niszczenie ukraińskich miast i wsi, infrastruktury energetycznej i transportowej, mieszkań, przedszkoli, szkół, stadionów, szpitali, teatrów, muzeów, budynków, związków zawodowych i obiektów przemysłowych spowodowały smutek i ból setek tysięcy Ukraińców. Gospodarka Ukrainy poniosła ogromny cios, a koszt odbudowy do szacowany jest na 486miliardów dolarów według rządu Ukrainy, Grupy Banku Światowego, Komisji Europejskiej i ONZ. 

Broniąc się przed rosyjskim agresorem, Ukraina poświęciła życie swoich najlepszych synów i córek za wolność, demokrację i rządy prawa. Ukraina nie tylko wytrzymała i powstrzymała rosyjską inwazję, ale z powodzeniem ją powstrzymuje. Obecnie na wyzwolenie czekają tymczasowo okupowane przez Rosję części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego, charkowskiego i chersońskiego, a także Autonomiczna Republika Krymu i miasto Sewastopol. 

Bolesna druga rocznica jest również okazją dla tych, którzy wierzą w wolność i odrzucają przemoc, aby potwierdzić swoje zaangażowanie we wspieranie dzielnych obrońców Ukrainy i przypomnieć, że wojna się nie skończyła i że Ukraina potrzebuje pomocy. W tym krytycznym momencie wojny wzywamy naszych międzynarodowych przyjaciół do zwiększenia wszechstronnego wsparcia dla Ukrainy w celu przyspieszenia pokoju po klęsce agresora. 

Ukraina będzie nadal dążyć do zwycięstwa nad rosyjską agresją, a także kontynuować swoją drogę do pełnego członkostwa w UE i NATO. Składamy hołd odwadze i bohaterstwu ukraińskich mężczyzn i kobiet w siłach obrony i bezpieczeństwa, którzy bronią Ukrainy.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ