Aktualnie trwa FELM2: Fair European Labour Mobility 2, międzynarodowy projekt powołany przez UE, we współpracy z związkami zawodowymi i ośrodkami związanymi ze związkami zawodowymi w Austrii, Rumunii, Polsce, Słowenii, Bułgarii, Serbii, Niemczech i na Węgrzech, z głównym naciskiem na sektor opieki domowej.

Projekt obejmuje kwestie pracowników delegowanych przed, w trakcie i po ich oddelegowaniu, uwzględniając obywateli państw europejskich oraz obywateli krajów trzecich, którzy są delegowani. Centra doradcze ścisłą współpracują i wymieniają informacje z różnych organów krajowych, takich jak inspektoraty pracy, organy BHP, instytucje zabezpieczenia społecznego, ELA itp.

Jeśli planujesz rozpocząć pracę w Niemczech jako opiekun/ka osoby starszej (czy to jako obecny pracownik czy po zakończeniu współpracy), i potrzebujesz porady, napisz do nas na adres opzz@opieka.pl. Pomożemy!


Projekt jestfinansowany ze środków Unii Europejskiej.