W dniu 5 lutego w siedzibie OPZZ odbył się panel dyskusyjny pt. „Otwieranie działalności gospodarczej w Polsce: rekomendacje prawno-podatkowe”. Wydarzenie zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin, w tym Natalię Kolesnik, specjalistki Wydziału Międzynarodowego OPZZ zajmującej się problematyką migrantów i uchodźców, oraz przedstawicieli fundacji Prawo do ochrony Polska (Right to Protection Poland) i Microfinance Centre (MFC).

Podczas dyskusji ekspertów poruszono kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy w Polsce oraz wsparciem w prowadzeniu własnego biznesu. Omówiono między innymi:

✔️Prawne aspekty rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce.
✔️ Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawczość finansową.
✔️Zasady rejestracji i obowiązki podatkowe.
✔️ Główne aspekty systemu podatkowego w Polsce oraz poszczególne obowiązki podatkowe przedsiębiorców.
✔️  Przykłady praktyczne bazujące na doświadczeniu ekspertów
✔️ „Gotowość psychologiczna” do prowadzenia firmy, wyzwania psycho-emocjonalne oraz stabilność emocjonalną przedsiębiorców.

Warto zauważyć, że w 2023 roku Ukraińcy zarejestrowali ponad 30 tysięcy nowych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce, co stanowi wzrost o ponad 67% w porównaniu do roku 2022. Dane CEIDG wskazują, że większość z tych firm działa w branży budowlanej (ponad 20%), a także w sektorze informatycznym, usługowym i handlowym. Szczególnie widoczny udział ukraińskich JDG zarejestrowanych jest w województwach Mazowieckim, Dolnośląskim, Małopolskim i Pomorskim.