W dniu 1 lutego br. odbyła się w Madrycie konferencja zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Pracy pod tytułem „Sztuczna inteligencja – nowy rozdział dla rynku pracy?”. Wydarzenie skupiło się na roli sztucznej inteligencji (AI) w kształtowaniu rynku pracy oraz mobilności pracowników.

Podczas całodniowego spotkania uczestnicy skupiali się na tematach związanych ze sztuczną inteligencją oraz możliwościami jej zastosowania w celu lepszego zrozumienia rynku pracy i ochrony praw pracowników. W ramach tematycznych paneli dyskusyjnych poruszano kwestie dotyczące współpracy przy tworzeniu zasad sztucznej inteligencji na rynku pracy, podkreślając konieczność bliskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych.

W kontekście wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej Europy podkreślono potrzebę wprowadzania technologicznych innowacji i rozwiązań, z równoczesnym zapewnieniem właściwej ochrony pracowników. Zaznaczono, że istotne jest ustalenie adekwatnych zasad kontroli nad sztuczną inteligencją, która w ostatnich latach znacząco rozszerzyła swoje oddziaływanie. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wyrazili obawy pracowników związane z nowymi technologiami, jednak zgodzili się, że rynek pracy dynamicznie ewoluuje, generując nowe wymagania i wyzwania kompetencyjne. W kontekście zmieniających się potrzeb zaznaczono, że kluczowym elementem sukcesu będzie zdolność adaptacji i ciągłego rozwoju umiejętności, umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się środowiska pracy. Przedstawiciele firm poszukujących pracowników podkreślali korzyści płynące z wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w dziedzinie dopasowywania stanowisk pracy do umiejętności pracowników.

W ramach paneli dyskusyjnych poruszano także kwestie zdalnego oceniania umiejętności pracowników przy użyciu algorytmów oraz analizowania profili kandydatów w celu dopasowania ich do konkretnych stanowisk. Wartościowym elementem konferencji było przedstawienie przypadku wcześniejszego sprawdzenia poziomu umiejętności migrujących pracowników budowlanych z Dalekiego Wschodu przed ich przybyciem do kraju pracy. Niewątpliwie sztuczna inteligencja przyczynia się do automatyzacji wielu procesów, co może prowadzić do znaczących zmian w strukturze zatrudnienia. Obejmuje to pozytywne aspekty, takie jak zwiększenie satysfakcji z pracy, poprawa zdrowia pracowników, ułatwienie pracy i zwiększenie jej efektywności, ale również niesie zagrożenia, takie jak redukcja etatów, naruszenia danych osobowych oraz możliwość dyskryminacji.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że konieczne jest wspólne podejście do wyzwań związanych z wdrożeniem sztucznej inteligencji, która staje się coraz bardziej "ludzka". Jednakże jednoznacznie wskazano na potrzebę wspólnej kontroli tego procesu, aby zapobiec nadużyciom w zatrudnieniu i wykonywaniu pracy. Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, reprezentował organizację na konferencji.