Przedstawiciele zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych spotkali się w dniu 7 marca 2024 r. z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Markiem Baltem, z  Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Rozmawiano o sprawach związanych z procedowaniem dossierów w Unii Europejskiej i ich uchwalaniem oraz ich wdrażaniem i stosowaniem na poziomie krajowym, jak również dialogiem społecznym, niskim poziomem układów zbiorowych oraz aktualnej sytuacji związanej z zielonym ładem. Po rozmowach został przesłany manifest EKZZ przed wyborami do Europarlamentu pod tytułem:  W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy Manifest na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.