Globalny Indeks Praw ITUC 2024 to trudna lektura - wyraźny i pilny sygnał ostrzegawczy, że demokratyczne wartości i podstawowe prawa uzgodnione przez większość krajów na szczeblu międzynarodowym rozpadają się.

Globalny Indeks Praw Pracowniczych ITUC to kompleksowy przegląd praw pracowniczych w 151 krajach na podstawie listy 97 wskaźników pochodzących z konwencji MOP i orzecznictwa, i jako taki jest jedyną bazą danych tego rodzaju. Ocenia ona kraje w skali od 1 do 5+ w oparciu o stopień poszanowania praw pracowniczych.

10 najgorszych krajów dla pracowników to: Bangladesz, Białoruś, Ekwador, Egipt, Eswatini, Gwatemala, Myanmar, Filipiny, Tunezja i Turcija.

- Dwudziestu dwóch związkowców zostało zabitych w sześciu krajach: Bangladeszu, Kolumbii, Gwatemali, Hondurasie, Filipinach i Republice Korei.

- Warunki w 12 krajach są tak złe z powodu załamania rządów prawa, że otrzymały one ocenę 5+.

- 87% krajów naruszyło prawo do strajku.

- 79% krajów naruszyło prawo do rokowań zbiorowych.

- 75% krajów pozbawiało pracowników prawa do zakładania związków zawodowych lub wstępowania do nich.

- 74% krajów utrudniało rejestrację związków zawodowych.

- W 65% krajów pracownicy nie mieli dostępu do wymiaru sprawiedliwości lub dostęp ten był ograniczony.

- 43% krajów ograniczyło wolność słowa i zgromadzeń.

- Pracownicy byli aresztowani i zatrzymywani w 74 krajach.

- Pracownicy doświadczyli przemocy w 44 krajach.

Średnia ocena w Europie wynosi 2,73, co oznacza spadek z 2,56 w 2023 r. i kontynuację gwałtownego spadku z 1,84 w 2014 r. - największego spadku odnotowanego w jakimkolwiek regionie na świecie w ciągu ostatnich 10 lat.

Ogólny obraz, jaki wyłania się z raportu, to nieustanny atak na swobody obywatelskie, prawa pracownicze i interesy ludzi pracy. Należy pamiętać, że pod liczbami kryją się ludzie, ludzie i ich historia, historia klasy robotniczej, matek, ojców, synów, córek, którzy stawiają czoła zagrożeniom, aby bronić praw demokratycznym i poprawić życie przyszłość dla nas wszystkich, ponieważ  nie ma praw związkowych bez demokracji  i demokracji bez praw związkowych.