19 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Ochrony Pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Radca OPZZ Renata Górna.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił regulamin pracy komisji oraz omówił przebieg i sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ nowej kadencji.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną, w skład której weszły kol. Joanna Dąbrowska kol. Sylwia Starońska-Pająk Sylwia oraz kol. Czesława Sońta i przeprowadzono wybory. Na przewodniczącego Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano kol. Grzegorza Pawlaka z Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Na wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano: Tomasza Ogrodnika z Grupy AZOTY, Eweliną Podkowę z Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Poznaniu, Bronisława Szczecińskiego ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz Sylwię Osiadacz z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników ZOZ w Kłodzku.

W drugiej części spotkania Renata Górna ekspert OPZZ wydziału polityki społecznej, rynku pracy, ubezpieczeń i zdrowia, przedstawiła działalność OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Następnie omówiła aktywności OPZZ w zakresie aktualnie realizowanych kampanii i współpracy instytucjonalnej.

W kolejnej części wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił Program OPZZ na lata 2018 – 2022 przyjęty na IX Kongresie OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatniej części posiedzenia członkowie komisji dyskutowali nad planem pracy Komisji w 2019 roku oraz nad ramowym planem działań w nowej kadencji.

AS