Notatka z posiedzenia Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ 1 grudnia 2021 r.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Posiedzenie Komisji zostało zrealizowane według następującego porządku obrad:

  • Wielka gra. Czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję? – dyskusja wokół publikacji OPZZ dotyczącej transformacji klimatycznej.
  • Sprawy różne.

Posiedzenie zostało połączone z webinarium OPZZ poświęconym dyskusji o publikacji pt. Wielka gra. Czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję? Tematem publikacji jest transformacja klimatyczna.

Webinarium zrealizowano w formie hybrydowej, częściowo stacjonarnie (autorzy publikacji) częściowo zdalnie, za pomocą programu ZOOM, (członkowie Komisji oraz zaproszeni goście). Dlatego w posiedzeniu Komisji wzięli udział m.in. członkowie Branży OPZZ Przemysł, parlamentarzyści, związkowcy i przedstawiciele izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Debatę rozpoczął i zakończył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który przedstawił stanowisko OPZZ co do polityki klimatycznej.

W dyskusji na temat transformacji klimatycznej koncentrowano się przede wszystkim na takich kwestiach jak: bezpieczeństwo energetyczne kraju, ceny energii i ryzyko negatywnych skutków społecznych i regionalnych polityki klimatycznej.

Wielokrotnie podkreślano, że transformacja klimatyczna musi nastąpić, jednak obecnie nie jesteśmy na nią przygotowani, co stwarza ogromne ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji tego procesu. Wielu uczestników wskazywało na konieczność podjęcia szeregu konkretnych działań warunkujących sprawiedliwy wymiar transformacji klimatycznej dla społeczeństwa, w tym pracowników. Stwierdzono, że polityka państwa w tym zakresie jest nieskuteczna i z rozważań teoretycznych należy przejść do ustaleń, co zrobić abyśmy na transformację klimatyczną byli gotowi. Transformacja gospodarki jest bowiem konieczna, abyśmy utrzymali jej konkurencyjność. Kluczowe jest utrzymanie miejsc pracy, przygotowanie społeczeństwa do zmian i podjęcie środków zapobiegających ubóstwu energetycznemu.

W debacie wzięli udział m.in. autorzy publikacji oraz Janusz Olszowski z Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Krzysztof Kozik, były poseł na Sejm RP, Maciej Konieczny, poseł na Sejm RP z Lewicy, Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Potyrała, przewodniczący ZZG w Polsce, Artur Wilk i Sławomir Łukasiewicz z ZZ Przeróbka, Stanisław Lamczyk, senator RP, Szmo Kacprzak i Kajetan Nowak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.