20 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Rozmawiano na nim między innymi o najnowszych rządowych propozycjach zmian w zakresie polityki rodzinnej: nowelizacji programu 500+ i wdrażania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, wyrokach z orzecznictwa przydatnych w pracy związkowej oraz o budowaniu siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe. Dodatkowym, nieprzewidzianym punktem w spotkaniu była informacja kol. Anety Trojanowskiej na temat bieżących prac na projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Po przyjęciu przez zgromadzonych porządku obrad Przewodnicząca Komisji Wiesława Taranowska zaordynowała minutę ciszy dla uczczenia zmarłego pierwszego Przewodniczącego OPZZ, Alfreda Miodowicza.