Tuż przed Dniem Kobiet, 4 marca 2022 r., zebrała się Komisja Kobiet OPZZ. Związkowczynie i zaproszone posłanki Nowej Lewicy i Lewicy Razem wymieniły się informacjami na temat działań ich organizacji podejmowanych w ostatnim czasie. Koledzy z OPZZ, przewodniczący Andrzej Radzikowski I wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przekazali koleżankom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Biuro Prasowe OPZZ

Spotkanie w tak szerokim gronie było świetną okazją do wymiany doświadczeń i informacji o realizowanych projektach i innych działaniach. Posłanki przedstawiły m.in. inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce. Klub Lewicy podjął prace, aby okres przebywania na zasiłku na dziecko, przyznawanego w trakcie pandemii COVID-19, był okresem składowym. To kobiety w większości zostawały z dziećmi w domu i korzystały z tej formy pomocy finansowej. Zwrócono też uwagę na niskie emerytury kobiet i brak emerytur stażowych. Niższe emerytury kobiet wynikają nie tylko z systemu emerytalnego, ale też z nierównych wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami wykonującymi tą samą pracę, czyli z tzw. luki płacowej. W instytucjach sfeminizowanych są duże niższe wynagrodzenia szczególnie w usługach publicznych. Nowa Lewica postuluje wzmocnienie tego sektora, żeby kobiety mogły godnie zarabiać i funkcjonować. Posłanki partii Razem podkreślały, że nierówności dotyczące płac są szczególnie widoczne w służbie zdrowia szczególnie wynagrodzenia pielęgniarek są jedne z najniższych. Dodatkowo nocne dyżury pielęgniarskie, które podnoszą wynagrodzenie często powodują rozpad życia rodzinnego.

Nowa Lewica stara się również reagować na bieżące problemy kobiet na rynku pracy. W czerwcu 2020 r. złożyła projekt ustawy pozwalający wdrożyć dyrektywę „Work-life in balance”.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił prace RDS. Zwrócił szczególną uwagę na dwa najważniejsza dziś problemy, tj. pandemię COVID-19 oraz inwazję rosyjską na Ukrainę. Prezydium RDS wraz ze stroną rządową chcą wypracować lepszą koordynację pomocy Ukraińcom. Wielu z ukraińskich uchodźców będzie chciało zostać w Polsce, wiąże z naszym krajem swoją przyszłość, a to będzie miało wpływ na rynek pracy. Bezpieczeństwo energetyczne to kolejna ważna kwestia związana z wojną na Ukrainie. Musimy zweryfikować naszą politykę energetyczną i oprzeć ją, w miarę możliwości, na własnych zasobach.

W obszarze ochrony zdrowia RDS rekomenduje zmniejszenie liczby teleporad medycznych i powrót do stacjonarnych wizyt u lekarzy. Ważne jest również odmrożenie dostępu do pozostałych usług medycznych.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła terminy związane z kampanią wyborczą OPZZ przed X Kongresem konfederacji oraz przedstawiła plan pracy na rok 2022. Opowiedziała również szczegółowo o planie szkoleń dla młodych.

W spotkaniu uczestniczyły posłanki Nowej Lewicy: Paulina Piechna-Więckiewicz, Anna Mackiewicz, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Wanda Nowicka, Katarzyna Kotula, Katarzyna Kretkowska, Małgorzata Prokop-Paczkowska. Koleżanki z Nowej Lewicy wsparły posłanki Lewicy Razem: Marcelina Zawisza i Magdalena Biejat.

Komisja Kobiet OPZZ przyjęła Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ w sprawie zmian prawnych wzmacniających sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym oraz Oświadczenie w sprawie sytuacji na Ukrainie