4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ w Sejmie RP z udziałem posłów Nowej Lewicy. Udział wzięło 28 członkiń i członków Komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Biuro prasowe OPZZ

Posiedzenie otworzyła przewodniczącą Komisji Kobiet Wiesława Taranowska, witając członków Komisji i kierownictwo OPZZ. Przedstawiła porządek posiedzenia:

  • otwarcie posiedzenia
  • informacja o działaniach OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego
  • omówienie rekomendacji przyjętych przez Radę OPZZ do raportu „Kobiety
    i Mężczyźni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych – sytuacja, opinie oraz potrzeby członkiń oraz członków OPZZ”
  • sprawy bieżące
  • spotkanie z klubem parlamentarnym Nowa Lewica

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przybliżył cele i zadania Rady Dialogu Społecznego. Ponadto zwrócił uwagę na inflację, rosnące ceny energii oraz problemy uchodźców z Ukrainy. Z kolei wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz omówiła rekomendacje przyjęte przez Radę OPZZ do raportu „Kobiety i Mężczyźni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych – sytuacja, opinie oraz potrzeby członkiń oraz członków OPZZ”. Ponadto przybliżyła działania organizacyjne m.in. dotyczące przygotowań do X Kongresu OPZZ.

Członkinie ZNP zwróciły uwagę na bardzo trudną sytuacje w oświacie. Brak nauczycieli czy niskie zarobki to tylko niewielka część problemów. Brakuje również dialogu pomiędzy Ministerstwem a nauczycielami i pracownikami oświaty. Komisja kobiet OPZZ wystosowała Apel poparcia dla akcji protestacyjnej ZNP oraz Apel poparcia dla akcji protestacyjnej pracowników strefy budżetowej.

W spotkaniu wzięli udział członkowie klubu parlamentarnego „Nowej Lewicy” Krzysztof Gawkowski,  przewodniczący Klubu Parlamentarnego „Nowej Lewicy” oraz posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Zwrócono uwagę na bardzo dobrą współpracę pomiędzy OPZZ a „Nową Lewica” oraz dyskutowano nad projektami Nowej Lewicy dotyczącymi kobiet. Omówiono też trudną sytuację w innych branżach, chociażby w budownictwie, gdzie nie istnieje kształcenie zawodowe. Rozmawiano też o reformie programu 500+ i o obywatelskim projekcie ustawy dot. renty wdowiej.