Komisja Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od lat uświadamia kobiety o ich prawach czy zagrożeniach w miejscu pracy. Dlatego cieszę się, że mogłam wziąć udział jako przedstawicielka OPZZ w seminarium na temat zwalczania stereotypów związanych z płcią w świecie pracy zorganizowanym przez EKZZ.

Zwalczanie stereotypów związanych z płcią w świecie pracy to temat bliski mi jako wiceprzewodniczącej Komisji Kobiet OPZZ. Porozumienie od lat uświadamia kobiety m.in. o ich prawach, zagrożeniach w miejscu pracy, informuje o bieżącej sytuacji w kraju i na świecie. Choć pozycja kobiet zależy od tego, w jakim kraju żyją, to i tak generalnie wszędzie jest podobnie.

Stereotypy wpływają na to jak wygląda kształcenie i zatrudnianie kobiet i mężczyzn. Kobiety pracujące w nisko opłacanych zawodach, szklane sufity utrudniające awansowanie kobiet, nierówności płacowe na takich samych stanowiskach, szykanowanie kobiet – to tylko niektóre z wciąż istniejących negatywnych zjawisk.

Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku. Nie zmieni to sytuacji jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale trzeba działać. Promować pracę, przedsiębiorczość kobiet. Wskazywać na nierówny podział opieki rodzinnej, szczególnie w czasie pandemii, gdy większość obowiązków spadła na kobiety.

Kobiety mają ograniczone możliwości w kwestii wyboru lepszych stanowisk w firmie ze względu na obowiązki domowe, dlatego potrzebna jest dyrektywa równowagi. Czasami bywa tak, że kobiety same nie chcą oddać obowiązków rodzinnych i to też trzeba uszanować. Jest też tak, że mężczyźni nie mogą skorzystać z niektórych przywilejów, np. urlopu ojcowskiego, bo utrudnia im to pracodawca. Kobiety więcej czasu spędzają na zajęciach nieopłacanych aniżeli mężczyźni. To również powinno być zauważane.

Co z przejrzystością płacową, luką płacową – jak ją niwelować? Jak godzić życie zawodowe z rodzinnym; co daje zmiana systemu pracy – sztuczna inteligencja ma bardzo duży wpływ na obecny wygląd pracy (praca zdalna); system edukacji może mieć bardzo duży wpływ na ścieżkę kariery zawodowej; mężczyźni powinni mieć lepszy dostęp do zawodów sfeminizowanych. Podczas seminarium pojawiło się wiele aktualnie ważnych tematów, padło wiele ważnych stwierdzeń

Konkluzja, jaka nasuwa się po wysłuchaniu wypowiedzi kilku prelegentów, sprowadza się do stwierdzenia, że potrzebne jest wspólne działanie przedsiębiorców i związków zawodowych, by jako partnerzy społeczni dążyli do zwalczania stereotypów związanych z płcią w świecie pracy.

Seminarium odbyło się 27 października br.

Czesława Sońta, przewodnicząca ZZP, wiceprzewodnicząca KK