Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Organizacje Branżowe

Przewodniczący Rad Branż OPZZ

Górnictwo i Energetyka

DARIUSZ POTYRAŁA

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

pl. Grunwaldzki 8-10
00-950 Katowice

tel.:

(32) 255 36 63

fax.:

(32) 255 16 46

Przemysł

MIROSŁAW GRZYBEK

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

ul. Długa 29

00-329 WARSZAWA

tel.:

(22) 831 66 68

fax.:

(22) 831 66 68

Oświata i Nauka

SŁAWOMIR BRONIARZ

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. J. Smulikowskiego 6/8

00-389 WARSZAWA

tel.:

(22) 318 92 17

fax.:

(22) 318 92 18

Usługi Publiczne

Elżbieta Aleksandrowicz

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Hejmowskiego 2

61-736 Poznań

tel.:

575 450 250

fax.:

Budownictwo i przemysł drzewny

ZBIGNIEW JANOWSKI

Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani"

ul. Mokotowska 4/6

00-641 WARSZAWA

tel.:

(22) 825 41 05

fax.:

(22) 825 11 23

Transport

LESZEK MIĘTEK

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

ul. Grójecka 17

02-021 WARSZAWA

tel.:

(22) 474 26 15

fax.:

(22) 474 26 16

e-mail: rkzzm@wp.pl

Handel, usługi, kultura i sztuka

Michał Lewandowski

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy

ul. Kopernika 36/40 pok: 202 i 203

00-924 Warszawa

tel.:

791-505-666

fax.:
Ogólnokrajowe Organizacje Członkowskie