Kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy dobiegł końca. Certyfikaty ukończenia otrzymało 28 osób. Kurs miał na celu nie tylko praktyczną naukę języka, ale także wspieranie integracji ludności ukraińskiej  na rynku pracy.

Organizatorem kursu było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Uwzględniał on nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego, dotyczącego pracy. Obejmował więc także zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia.

W kursie organizowanym przez OPZZ uczestniczyły osoby w wieku 18-63 lata. Zajęcia prowadzili native speakerzy i lektorzy języka polskiego,  którzy w swojej pracy wykorzystują materiały i sposoby łączące naukę pisania, mówienia, czytania i gramatyki. Wspólnie z metodykiem opracowali program szkolenia i testy wstępne, a podczas zajęć korzystali przede wszystkim z własnych materiałów stworzonych na potrzeby grupy.

Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oferowany przez OPZZ był bezpłatny dla uprawnionych uczestników i skierowany do osób dorosłych - aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy.

Kilku miesięczna nauka zakończyła się napisaniem testu, po którym 28 kursantów otrzymało certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu języka polskiego na poziomie A1-A2. Na zakończenie wykładowcy i prawnik udzielili  uczestnikom przydatnych porad, które ułatwia im funkcjonowanie na polskim rynku pracy.

Obywatele Ukrainy są wdzięczni OPZZ za wsparcie i dostęp do bezpłatnych kursów języka polskiego, czekając na kontynuację kursu.