9 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2023. Dokonał ponadto oceny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Przyjęty przez rząd scenariusz zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 roku osiągnie 3,8%, a w 2023 roku 3,2%. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0% oraz 3,1%. Inflacja w 2022 wyniesie 9,1% a w 2023 r. 7,8%.

Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna ocenić WPFP 2022-2025 oraz przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku:

 1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Partnerzy społeczni ocenili m.in. zaproponowane przez rząd wskaźniki makroekonomiczne oraz wpływ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na plan finansowy państwa, wysokość deficytu, planowane wydatki i dochody. Zwrócili się ponadto do strony rządowej z wnioskiem o przedstawienie dodatkowych analiz dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, jak również o wyjaśnienie, jaki mechanizm będzie kształtował dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r.

W trakcie negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia. Rozmowy będą jednak kontynuowane w trakcie kolejnych posiedzeń. OPZZ na posiedzeniu reprezentował: Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)