travel-g99bb9a8ea-1920
Minister rodziny i polityki społecznej przygotowała projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży krajowej do 45 zł za dobę podróży.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Przypomnijmy, że od 28 lipca br. obowiązuje nowa wysokość diety w podróży krajowej w wysokości 38 zł za dobę podróży. Jest to wynik wieloletnich działań podejmowanych przez OPZZ, także na forum Rady Dialogu Społecznego.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, 20 proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 7,60 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – 57 zł. Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł.

Niedawno informowaliśmy, że w odpowiedzi na uwagi OPZZ minister rodziny i polityki społecznej poinformowała nas, że rząd obserwuje dynamiczne zmiany wskaźnika inflacji i rozważa ponowne podniesienie wysokości diety od stycznia przyszłego roku.

W efekcie, do konsultacji społecznych ponownie trafił projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Mając na uwadze, że diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej nie były zmieniane od dnia 1 marca 2013 r., a także wystąpienia i postulaty organizacji związkowych, minister rodziny i polityki społecznej zaproponowała podwyższyć niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej, na podstawie propozycji przedstawionej przez ministra spraw zagranicznych.

Warto także odnotować, że zdaniem ministra rodziny i polityki społecznej obecna sytuacja gospodarcza oraz prognozowana inflacja na 2023 r., uzasadniają podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. stawki diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. do 45 zł.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł. Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł.

(nq)