Niestety potwierdziły się wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego sprzed dwóch tygodni. Inflacja nie zwalnia. Wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrósł o 17,2% (przy wzroście cen towarów – o 18,7% i usług – o 12,5%). Takiego wzrostu cen w Polsce nie było od 25 lat.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Z danych GUS wynika, że w porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe były ceny w zakresie mieszkania (o 26,0%), żywności (o 20%), transportu (o 16,4%), restauracji i hoteli (o 17,8%) oraz rekreacji i kultury (o 13,9%).

Zdrożały także np.: opał o 172,2%, gaz o 35,6%, energia cieplna o 21,0%, paliwa o 18,3%, cukier o 106,0%, mąka o 47,7%, oleje i tłuszcze o 40,1%, mleko o 30,6%, pieczywo o 30,5%, sery o 26,2%, mięso o 22,7%, owoce o 11,6%, warzywa o 8,8%.

Od kilku miesięcy za wzrostem inflacji nie nadążają płace. Niedawno GUS opublikował dane, z których wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. spadło realnie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 2,7%.

W czerwcu br. odnotowano ponadto spadek realnych płac w państwowej sferze budżetowej i gospodarce narodowej. Tym samym nominalne podwyżki płac nie są w stanie zrekompensować drastycznego wzrostu cen.

(nq)