Zespół polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego zebrał się na posiedzeniu w dniu 17 października br., aby omówić tryb prac nad projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

W trakcie posiedzenia dokonano oceny działania strony rządowej w związku z uchwałą nr 116 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że choć Sejm uchwalił stosowną ustawę, będą prowadzone dalsze konsultacje społeczne w kwestiach dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw i obywateli w związku z sytuacją na rynku energii.

Zespół przeprowadził także dyskusję w sprawie projektu ustawy o aktywności zawodowej. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przestawił wstępne uwagi OPZZ w tej sprawie i skierował pod adresem strony rządowej szczegółowe pytania.

(nq)