Minister infrastruktury skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czyli tzw. kilometrówki.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Oznacza to, że stawki tzw. kilometrówki wzrosną po raz pierwszy od 2007 r. Tym samym przybliżamy się do realizacji jednego z ważnych postulatów OPZZ.

Bez wątpienia aktualne, przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe niż obowiązujące stawki, które trzeba podwyższyć. Niezrozumiałe jest bowiem, dlaczego pomimo wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów na przestrzeni lat stawki tzw. kilometrówki pozostają niezmienne. Skutkuje to przerzuceniem ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracowników, czego OPZZ nie może zaakceptować.

Nowelizowane przepisy w swoim obecnym brzmieniu przewidują, że stawki nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł;

2) dla motocykla - 0,2302 zł;

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Projektowana zmiana przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł;

2) dla motocykla - 0,69 zł;

3) dla motoroweru - 0,42 zł.

Projekt rozporządzenia jest dostępny TUTAJ. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać na adres: kusiak@opzz.org.pl

(nq)